Õpiobjektid -> Selektsiooniindeksid

SELEKTSIOONIINDEKSID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Definitsioonid
2. Aretusväärtuse prognoosimine ühe informatsiooniallika alusel
3. Aretusväärtuse prognoosimine ühele tunnusele teise kaudu
4. Näiteid mitmestest selektsiooni-indeksitest
5. Kasumiindeksid
6. Selektsiooniindeksite teisendamine
7. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Selektsiooniindeksid.pdf
¤ Exceli makro selektsiooniindeksite konstrueerimiseks ja võrdlemiseks: stselind_est.xls

Õpiobjekti kirjeldus

Õppekava: Loomakasvatus (449)

Õppeaine: VL.0192 Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid

Maht: 10 tundi

Sihtrühm: Loomakasvatuse õppekava magistrandid

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiobjekti läbinu:

  • mõistab selektsiooniindeksite, nende konstrueerimise ja nende kaudu aretusväärtuste hindamise loogikat;
  • oskab rakendada selektsiooniindekseid aretusväärtuste hindamisel ning koondada erinevatele tunnustele hinnatud aretusväärtuseid üheks kasumiindeksiks;
  • oskab arvutada aretusväärtuste hinnangute täpsust ning võrrelda erinevaid selektsiooniindekseid, kasutades selleks vastavat Exceli makrot (või teostades modelleerimised ise Excelisse sisestatud valemite abil);
  • omab võimalust enesekontrolliks näiteülesannete ja iseseisvate ülesannete läbilahendamise teel.

 

Õppejõud ja tehniline teostus: Tanel Kaart

Eesti Maaülikool
kevadsemester 2012


 

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License