Joonte orienteerimine

Joonte orienteerimine üks teema Eesti Maaülikooli e-kursusest "Maamõõtmise alused MI.0343". See aine on metsanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuse õppekavadele. Sama õppematerjali sobib kasutada ka keskkonnakaitse õppekava õppeaines "Maamõõtmise ja kartograafia alused" ja geomaatika õppekava bakalaureuseastme aines "Geodeesia I."

Kaardi/plaani kasutamise juures on oluline see ilmakaarte suhtes õigesti paigutada ehk orienteerida. Kui kaart/plaan on orienteeritud, siis on nii looduses kui ka kaardil/plaanil asuvad objektid üksteise suhtes samades suundades. Käesolevas õpiobjektis on antud ülevaade peamistest orienteerimisnurkadest ja nende omavahelistest seostest. Selle teema läbimise eelduseks on kaardivõrkude tundmine.

Õppematerjal on keskmise raskusastmega ning on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. Selle läbitöötamiseks kulub Sul umbes neli tundi.

Kui oled materjali läbi töötanud, siis:

  1. oskad topograafilisel kaardil/plaanil teostada orienteerimisnurkade mõõtmisi
  2. tead orienteerimisnurkade omavahelisi seoseid ja oskad teha arvutusi nendega
  3. saad selle abil ära lahendada laboratoorse töö nr 5 “Kinnise teodoliitkäigu koordinaatide arvutamine”
  4. saad kontrollida oma teadmisi enesetesti abil
Võtmesõnad: kaardi orienteerimine, direktsiooninurk, tõeline asimuut, magentiline asimuut, magnetiline kääne, deklinatsioon, meridiaanide koonduvus

Õppematerjali teemad:

1. Mis on orienteerimine?
2. Tõeline asimuut
3. Magnetiline asimuut
3.1. Magnetilise deklinatsiooni arvuline väärtus
3.2. Maa magnetväljadest ja nende uurimisest
4. Direktsiooninurk.
5. Rumb
6. Otse- ja vastudirektsiooninurk
7. Horisontaalnurga arvutamine direktsiooninurkade järgi
7.1. Otse- ja pöördülesande näide
7.2. Märkimiselementide arvutamise näide
8. Venemaa nullmeridiaan läbis Kuressaaret
9. Kaardi orienteerimine
9.1. Kompassi ajaloost ja kasutamisest
10. Kontrolli oma teadmisi!
11. Kasutatud allikad.

Kui hakkad järgnevaid peatükke läbi töötama, siis pööra tähelepanu järgmisele:

1. Millisest lähtesuunast erinevaid orienteerimisnurki mõõdetakse?

2. Milises vahemikus erinevad orienteerimisnurgad võivad olla?

3. Millised on orienteerimisnurkde omavahelised seosed?

Kui liigud erinevate teemade vahel, siis selleks võid kasutada ekraani vasakus servas olevat sisukorda või kliki ekraani paremas alumises nurgas olevat linki "Eelmine" või"Järgmine". Õppematerjali lisatud lingid kodulehtedele ja failidele avanevad kui klõpsad neil hiirega.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Pdf. failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).

Õpiobjekti (sh enesekontrolli testi) korrektne avanemine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Tehniline teostus: kasutatud on vabavaralist programmi eXe.


Huvitavaid hetki nurkade seltsis soovib kursuse autor Ene Ilves (ene.ilves@emu.ee), Eesti Maaülikooli geodeesia lektor

Kevad 2012