Õpiobjektid -> Aretusväärtuste hindamine isa ja looma mudelist

ARETUSVÄÄRTUSTE HINDAMINE ISA JA LOOMA MUDELIST


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Pool- ja täisõvede mudelid
2. Looma mudel
3. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Isa_ja_looma_mudel.pdf
¤ Exceli makro isa ja looma mudeli rakendamiseks ja võrdlemiseks: SAMod_1c.xls

Looma mudeli esitus

Looma mudel (animal model) sisaldab geneetilise efektina looma enda aretusväärtust ning tema lihtsaim esitusviis on

.
(15)

kus

on üldkeskmine,
Hi on nn. karja-aasta-sesooni efekti i mõju,
aj on looma j aretusväärtus,
eij on karjast i pärit loomale j vastav juhuslik keskkonnamõju.

Lisades mudelisse informatsiooni loomade suguluse kohta, on seeläbi võimalik hinnata aretusväärtused kõigile andmestikku kuuluvatele loomadele.
Lisaks võimaldab kõikvõimalike sugulussidemete kompleksne arvestamine mõõta inbriidingu ja selektsiooni mõju ning saada seeläbi objektiivsemad hinnangud geneetilistele parameetritele.


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License