Õpiobjektid -> Aretusväärtuste hindamine isa ja looma mudelist

ARETUSVÄÄRTUSTE HINDAMINE ISA JA LOOMA MUDELIST


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Pool- ja täisõvede mudelid
2. Looma mudel
3. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Isa_ja_looma_mudel.pdf
¤ Exceli makro isa ja looma mudeli rakendamiseks ja võrdlemiseks: SAMod_1c.xls

Õpiobjekti kirjeldus

Õppekava: Loomakasvatus (449)

Õppeaine: VL.0192 Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid

Maht: 10 tundi

Sihtrühm: Loomakasvatuse õppekava magistrandid

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiobjekti läbinu:

  • mõistab isa ja loomamudeli esitust nii geneetilise kui ka statistilise mudeli kontekstis;
  • oskab moodustada mõlema mudeli rakendamiseks vajaliku struktuuriga andmestikku ja hinnata neist mudeleist loomade aretusväärtuseid;
  • mõistab saadavate hinnangute sisulisi (geneetilisi) erinevusi;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

 

Õppejõud ja tehniline teostus: Tanel Kaart

Eesti Maaülikool
kevadsemester 2012


 

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License