Kaks lehma istuvad puuotsas ja söövad sihvkasid. Järsku lendab mööda üks pesumasin. Lehmad vaatavad sellele järgi, kehitavad õlgu ja söövad sihvkasid edasi. Mõne aja möödudes lendab veel üks pesumasin mööda. Üks lehm lausub selle peale: "Neil on siin lähedal vist pesa."

Loengukursused -> Biomeetria (kevad, 2013)


Biomeetria
[Biometry]

(VL.0781; 3 EAP; sügis/kevadsemester; E)
EMÜ VLI 1. kursusele


Üldinfo Loengud

Praktikumid

Eksam Kirjandus

 
Biomeetria praktikumid
: 2013. aasta kevadsemester, Kreutzwaldi 62, B-213
(statistika praktikumid alates 19.02.2013).
 
Praktikumides analüüsitav andmestik: ankeet_2013k.xlsx (sama Excel 2003 versioonis: ankeet_2013k.xls)


Kuupäev

Praktikumi teema

Praktikumi juhend


19.-20.02.2013 Sagedustabelid Pivot Table'i abil; joonised

VL1_praks1_2013k.pdf


26.-27.02.2013 Protseduur Histogram, joonised. Arvkarakteristikute leidmine Pivot Table'i abil.

VL1_praks2_2013k.pdf

 
  Iseseisev töö nr 1: ise1_2013k.xlsx (sama Excel 2003 versioonis: ise1_2013k.xls)
Salvestage see Exceli fail nime all "perekonnanimi_eesnimi_ise1_2013k.xlsx", lahendage etteantud kohtadesse nõutud ülesanded, kommenteerige oma tulemusi ja saatke fail praktikumi juhendava õppejõu e-mailile.
Töö peab olema sooritatud hiljemalt kaks nädalat peale 2. praktikumi (so 12. või 13. märtsiks sõltuvalt sellest, kas käite praktikumis teisipäeval või kolmapäeval).

NB!  Mida teha käsu  Data Analysis...  puudumisel?
#) Excel 2003: Tools / Tööriistad  ->  Add-Ins... / Lisandmoodulid...  ->  Analysis ToolPak / Analüüsi Tööriistapakett.
#) Excel 2007/2010/2013: File  ->  Options  ->  Add-Ins  ->  Manage |Excel Add-ins| [Go...]  ->  Analysis ToolPak.


05.-06.03.2013 Kirjeldav statistika. Arvkarakteristikute leidmine funktsioonide ja protseduuri Descriptive Statistics abil. Usalduspiirid (protseduur Descriptive Statistics)

VL1_praks3_2013k.pdf


12.-13.03.2013 Keskmiste võrdlemine konstandiga. Kahe grupi dispersioonide ja keskmiste võrdlemine, F- ja t-test.

VL1_praks4_2013k.pdf

 
  Iseseisev töö nr 2: ise2_2013k.xlsx (sama Excel 2003 versioonis: ise2_2013k.xls)
Salvestage see Exceli fail nime all "perekonnanimi_eesnimi_ise2_2013k.xlsx", lahendage etteantud kohtadesse nõutud ülesanded, kommenteerige oma tulemusi ja saatke fail praktikumi juhendava õppejõu e-mailile.
Töö peab olema sooritatud hiljemalt kaks nädalat peale 4. praktikumi (so 26. või 27. märtsiks).

19.-20.03.2013 Korrelatsioonanalüüs, funktsioon CORREL ja protseduur Correlation.

VL1_praks5_2013k.pdf


26.-27.03.2013 Regressioonanalüüs graafiliselt ja protseduuriga Regression.

VL1_praks6_2013k.pdf

 
  Iseseisev töö nr 3: ise3_2013k.xlsx (sama Excel 2003 versioonis: ise3_2013k.xls)
Salvestage see Exceli fail nime all "perekonnanimi_eesnimi_ise3_2013k.xlsx", lahendage etteantud kohtadesse nõutud ülesanded, kommenteerige oma tulemusi ja saatke fail praktikumi juhendava õppejõu e-mailile.
Töö peab olema sooritatud hiljemalt kaks nädalat peale 6. praktikumi (so 9. või 10. aprilliks).

02.-03.04.2013 Kahemõõtmeline sagedustabel Pivot Table'i abil, hii2-test funktsiooniga CHISQ.TEST.

VL1_praks7_2013k.pdf


09.-10.04.2013 Ühefaktoriline dispersioonanalüüs - protseduur Anova: Single Factor.

VL1_praks8_2013k.pdf

 
  Iseseisev töö nr 4: ise4_2013k.xlsx (sama Excel 2003 versioonis: ise4_2013k.xls)
Salvestage see Exceli fail nime all "perekonnanimi_eesnimi_ise4_2013k.xlsx", lahendage etteantud kohtadesse nõutud ülesanded, kommenteerige oma tulemusi ja saatke fail praktikumi juhendava õppejõu e-mailile.
Töö peab olema sooritatud hiljemalt kaks nädalat peale 8. praktikumi (so 23. või 23. aprilliks).Õpetused, kuidas MS Excelis andmeid analüüsida:

Excel 2007/2010 abi