Need, kes oskavad, teevad;
need, kes ei oska, õpetavad.
 
H. L. Menckeni seadus

 --- Juhendamine ---
 

 • Kristel Tuisk. 2003. Lehmade tiinestumist mõjutavad tegurid. Bakalaureusetöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendaja Tanel Kaart. /Lingid: bakalaureusetöö/
   
 • Anu Iher. 2005. Olulisemad kahe üldkogumi võrdlemise testid ja MS Excel'i moodul nende läbiviimiseks. Bakalaureusetöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendajad Tanel Kaart, Anne Selart. /Lingid: bakalaureusetöö; MS Excel'i moodul/
   
 • Mirjam Vallas. 2005. Juhuslike regressioonikordajatega mudel loomade aretuses. Magistritöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendajad Tanel Kaart, Mare Vähi. /Lingid: magistritöö/
   
 • Snežana Ševtsova. 2008. Eesti hobuste tõuraamatu andmete analüüs. Bakalaureusetöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendaja Tanel Kaart. /Lingid: bakalaureusetöö/
   
 • Mari Liiva. 2010. Lehmade poegimisraskust ja vasikate surnultsündi mõjutavad tegurid. Bakalaureusetöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendajad Tanel Kaart, Mare Vähi. /Lingid: bakalaureusetöö/
   
 • Hanne Elina Tikkanen. 2011. Emase koera sigimistsükkel - ülevaade. Progesterooni- ja ioniseeritud kaltsimi sisaldus düstookiaga koertel. Magistritöö. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Juhendajad Andres Valdmann, Tanel Kaart.
   
 • Moonika Kaeramaa. 2012. Lehmade kehaehitus, piimajõudlus ja funktsionaalsed tunnused. Magistritöö. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Juhendajad Einar Orgmets, Tanel Kaart. /Lingid: magistritöö/
   
 • Maria Fadeeva. 2012. Lehmade lüpsikiirus, udara tervis ja karjaspüsimine robotlüpsil. Magistritöö. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Juhendajad Einar Orgmets, Tanel Kaart. /Lingid: magistritöö/
   
 • Anna Petrova. 2012. Eesti holsteini tõugu lehmade piimajõudlus, sigimine ja aretus kõrgetoodangulises karjas 21. sajandi esimesel kümnendil. Magistritöö. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Juhendajad Tanel Kaart, Heli Kiiman. /Lingid: magistritöö/
   
 • Snežana Ševtsova. 2012. Populatsiooni geneetiliste parameetrite ajalise dünaamika hindamine. Magistritöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendajad Tanel Kaart, Mare Vähi. /Lingid: magistritöö/
   
 • Mari Liiva. 2012. Binaarsete tunnuste polügeense determineerituse hindamine. Magistritöö. TÜ matemaatika-informaatika teaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendajad Tanel Kaart, Mare Vähi. /Lingid: magistritöö/
   
 • Joosep Raudsik. 2013. Hajuvusdiagrammid ning korrelatsioonimaatriksite illustreerimine statistikapaketis R. Bakalaureusetöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendaja Tanel Kaart. /Lingid: bakalaureusetöö/
   
 • Mirjam Vallas. 2013. Genetic and modelling aspects of milk coagulation properties in dairy cattle. (Piima laapumisomaduste modelleerimine ja geneetiline determineeritus.) Doktoritöö. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Juhendajad Elli Pärna, Kalev Pärna, Tanel Kaart. /Lingid: doktoritöö/
   
 • Getter Madison. 2014. Eesti sporthobuste täkkude geneetiline hindamine. Bakalaureusetöö. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika instituut. Juhendajad Tanel Kaart, Mare Vähi. /Lingid: bakalaureusetöö/
   
 • Kätlin Jüürman. 2015. Lihaveiste välimiku lineaarne hindamine. Magistritöö. EMÜ, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Juhendajad Haldja Viinalass, Tanel Kaart, Tõnu Põlluäär. /Lingid: magistritöö/
   
 • Signe Haljaste. 2015. Külmutatud liha erinevate sulatamisviiside mõju toodangu väljatulekule suitsulihatoodete tootmisel. Magistritöö. EMÜ, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Juhendajad Riina Soidla, Tanel Kaart. /Lingid: magistritöö/