Kaks lehma istuvad puuotsas ja söövad sihvkasid. Järsku lendab mööda üks pesumasin. Lehmad vaatavad sellele järgi, kehitavad õlgu ja söövad sihvkasid edasi. Mõne aja möödudes lendab veel üks pesumasin mööda. Üks lehm lausub selle peale: "Neil on siin lähedal vist pesa."

Loengukursused -> Biomeetria (kevad, 2013)


Biomeetria
[Biometry]

(VL.0781; 3 EAP; sügis/kevadsemester; E)
EMÜ VLI 1. kursusele


Üldinfo

Loengud

Praktikumid Eksam Kirjandus

 
Loengud
: 2013. aasta kevadsemester (alates 4.02.2013) esmaspäeviti kell 1515-17, Kreutzwaldi 62, A-201.
 


Kuupäev

Loengu teema

Loengu slaidid


04.02.2013 Biomeetria olemus, andmed, tunnuste tüübid, kirjeldav statistika.

VL1_loeng1.pdf


11.02.2013 Populatsioon, valim; tõenäosuse mõiste, teoreetilised jaotused.

VL1_loeng2.pdf


18.02.2013 Tolerantsi- ja usaldusintervall. Hüpoteeside kontrollimise filosoofia.

VL1_loeng3.pdf


25.02.2013 Kahe grupi keskmiste võrdlemine, t-test.

VL1_loeng4.pdf


04.03.2013 Seos kahe arvtunnuse vahel, korrelatsioon- ja regressioonanalüüs.

VL1_loeng5.pdf


11.03.2013 Kahemõõtmeline sagedustabel, hii2-test.

VL1_loeng6.pdf


18.03.2013 Keskmiste mitmene võrdlemine, dispersioonanalüüs.

VL1_loeng7.pdf


25.03.2013 Varus. St, et kui jääb miskit käsitlemata, siis loeng toimub, kui ei jää, siis ei toimu.