Põhk

 
 
Põhk on koresöötade hulka kuuluv sööt. Saadakse teraviljakasvatuse kõrvalsaadusena. Põhu peamise osa moodustavad taimevarred (kõrred) millele lisanduvad teradest vabanenud viljapead ja lehed.
 
Söödana kasutatakse enamasti suviviljapõhku. Suure toorkiusisalduse (üle 40% kuivaines) tõttu on põhu toiteväärtus üldiselt väike. Põhu seeduvust takistab suur ligniinisisaldus, mis ulatub 20%-ni. Ligniin ise peaaegu ei seedu, kompleksis tselluloosiga takistab ta ka tselluloosi seedumist.
 
Metaboliseeruvat energiat on ühes kilogrammis põhu kuivaines 6…7 MJ. Proteiini on kaera- ja odrapõhu kuivaines 4…5%, kaunviljapõhk on proteiinirikkam (hernepõhu kuivaines 8…9%) kui teraviljapõhk. Ka segaviljapõhk on proteiinirikkam (kuivaines 6...7%) kui teraviljapõhk. Kaunviljad suurendavad põhu juurde ka kaltsiumisisaldust ning parandavad mõnevõrra selle seeduvust. Kui teraviljapõhu kuivaines on kaltsiumi 3...4 g/kg, siis herne- ja segaviljapõhus on seda 3 kuni 4 korda rohkem. Fosforit on teraviljapõhu kuivaines keskmiselt 1 g/kg, kaunvilja- ja segaviljapõhus 2 g/kg. Taliviljapõhk (rukki- ja talinisupõhk) on väga toorkiurikas, millest kolmandiku kuni poole moodustab ligniin.

Põhurull

http://fineartamerica.com/featured/straw-bale-margaret-hamilton.html