Mikroobsed söödad

 
 
Loomade proteiinitarvet on hakatud rahuldama ka mikroobsete söötade abil. Neist on kõige tuntum söödapärm mis saadakse pärmseente kuivatamisel.
 
Pärmseente kasvatamisel on toitekeskkonnaks süsivesikud (puidutöötlemise jäägid, õled, maltoos, laktoos, sahharoos jne.), alkohol, happed ja teised orgaanilised ained. Sahhariidpärmseened toituvad suhkrutest, mida nad saavad vahetult toitekeskkonnast (pagaripärmi tootmisel melassist) või polüsahhariidide (tselluloosi, hemitselluloosi jt.) lõhustamise järel tekkinud lahusest (söödapärmi tootmisel). Pärmi kuivaines on 50% proteiini ning selle bioloogiline väärtus läheneb loomsete söötade proteiinile. Lisaks proteiinile on söödapärmis ka rohkesti B-rühma vitamiine ning sigade ja lindude jaoks ka lüsiini (kuivaines 34,6 g/kg).
 
Peale pärmseente saab süsinikuühenditel kasvada ka baktereid. Sel puhul saadakse baktermass, mis on niisama hea proteiinsööt kui söödapärmgi. Praegu rakendatakse baktertehnoloogiat küll vähe, kuid sellel näib olevat tulevikku, kuna jääkprodukte tekib vähem ja neid saab kergesti kahjutustada.
 
Baktereid nagu pärmseeni võib kasvatada mitmesugustel söötmetel: metaanil, metanoolil, etanoolil, samuti metanooli-etanooli segul, etaanhappe (äädikhappe) söötmel jm. Metanoolist saadavat produkti nimetatakse ka mepriiniks, etanoolist sadavat – epriiniks. Sageli aga nimetatakse baktermassi üldnimetusega baktriin või biotriin.

Söödapärm