Punkti geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine


Punkti geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine on üks teema Eesti Maaülikooli e-kursusest "Maamõõtmise alused MI.0343". See aine on metsanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuse õppekavadele. Sama õppematerjali sobib kasutada ka keskkonnakaitse õppekava õppeaines "Maamõõtmine ja kartograafia MI.0648" ja geomaatika õppekava bakalaureuseastme aines "Geodeesia I MI.1695)".

 

Maapinna punktide asukohad plaanidel ja kaartidel määratakse kindlaks koordinaatide abil. Õpiobjekt annab ülevaate peamistest koordinaatide süsteemidest, nende määramisest ja detailselt on lahti seletatud geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine kaardil. Selle teema läbimise eelduseks on kaardivõrkude tundmine.

 

Õppematerjal on keskmise raskusastmega ning on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. Selle läbitöötamiseks kulub Sul umbes neli tundi.

 

Kui oled materjali läbi töötanud, siis:
  1. oskad topograafilisel kaardil/plaanil määrata punktidele geodeetilisi ja ristkoordinaate
  2. oskad leida joonte pikkusi geodeetiliste- ja ristkoordinaatide järgi
  3. saad hinnata koordinaatide määramise täpsust
  4. saad kontrollida oma teadmisi enesetesti abil
Võtmesõnad: ristkoordinaadid, geodeetilised koordinaadid, kaardivõrk, kaardi elemendid.

Õppematerjali teemad:
1. Koordinaatide süsteemid
1.1. Greenwichi meridiaan
1.2. Koordinaatsüsteemid ja kaardilehtede jaotused
2. Topograafiline kaart 1:50 000
2.1. Eesti baaskaart
3. Kodune ülesanne
3.1. Ülesanne 1
3.2. Ülesanne 2
4. Kontrolli oma teadmisi!
4.1. Vahemaade mõõtmine kaardiserveris
5. Kasutatud allikad

 

 

Kui hakkad järgnevaid peatükke läbi töötama, siis pööra tähelepanu järgmisele:
1. Millised koordinaatide võrgud on kaardile kantud?
2. Millise vahekaugusega on erinevad võrgud kaardile kantud?
3. Mis ühikutes erinevaid koordinaate mõõdetakse?
4. Millistest lähtejoontest määratakse geodeetilisi ja ristkoordinaate?

Kui liigud erinevate teemade vahel, siis selleks võid kasutada ekraani vasakus servas olevat sisukorda või kliki ekraani paremas alumises nurgas olevat linki "Previous (Eelmine)" või "Next (Järgmine)".

 

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Pdf. failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html).

Õpiobjekti (sh enesekontrolli testi) korrektne avanemine on kontrollitud järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.
Tehniline teostus: kasutatud on vabavaralist programmi eXe.
Huvitavaid hetki kaardi tundmaõppimisel soovib kursuse autor Ene Ilves (ene.ilves@emu.ee), Eesti Maaülikooli geodeesia lektor

 

Kevad 2012

 

 

 

Creative Commonsi litsents
Autori Ene Ilves teos pealkirjaga Punkti geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti litsents