Kaks lehma istuvad puuotsas ja söövad sihvkasid. Järsku lendab mööda üks pesumasin. Lehmad vaatavad sellele järgi, kehitavad õlgu ja söövad sihvkasid edasi. Mõne aja möödudes lendab veel üks pesumasin mööda. Üks lehm lausub selle peale: "Neil on siin lähedal vist pesa."

Loengukursused -> Biomeetria (sügis, 2011)


Biomeetria
[Biometry]

(VL.0781; 3 EAP; sügis/kevadsemester; E)
EMÜ VLI 1. kursusele


Üldinfo

Loengud

Praktikumid Eksam Kirjandus

 
Loengud
: 2011. aasta sügissemester (alates 21.09.2011) kolmapäeviti kell 815-10, Kreutzwaldi 62, A-201.
 


Kuupäev

Loengu teema

Loengu slaidid


21.09.2011 Biomeetria olemus, andmed, tunnuste tüübid, kirjeldav statistika.

VL1_loeng1.pdf


28.09.2011 Populatsioon, valim; tõenäosuse mõiste, teoreetilised jaotused.

VL1_loeng2.pdf


05.10.2011 Tolerantsi- ja usaldusintervall. Hüpoteeside kontrollimise filosoofia.

VL1_loeng3.pdf


12.10.2011 Kahe grupi keskmiste võrdlemine, t-test.

VL1_loeng4.pdf


19.10.2011 Seos kahe arvtunnuse vahel, korrelatsioon- ja regressioonanalüüs.

VL1_loeng5.pdf


26.10.2011 Kahemõõtmeline sagedustabel, hii2-test.

VL1_loeng6.pdf


02.11.2011 Keskmiste mitmene võrdlemine, dispersioonanalüüs.

VL1_loeng7.pdf


09.11.2011 Varus. St, et kui jääb miskit käsitlemata, siis loeng toimub, kui ei jää, siis ei toimu.