Kaks lehma istuvad puuotsas ja söövad sihvkasid. Järsku lendab mööda üks pesumasin. Lehmad vaatavad sellele järgi, kehitavad õlgu ja söövad sihvkasid edasi. Mõne aja möödudes lendab veel üks pesumasin mööda. Üks lehm lausub selle peale: "Neil on siin lähedal vist pesa."

Loengukursused -> Biomeetria


Biomeetria
[Biometry]

(VL.0781; 3 EAP; sügis 2009; E)
EMÜ VLI 1. kursusele


Üldinfo

Loengud Praktikumid Eksam Kirjandus

 
Loengud
: 2009. aasta sügissemester (alates 25.09.2009) reedeti kell 1215-14, Kreutzwaldi 1, saal.
 
Praktikumid: Kreutzwaldi 62, B216.

 

  • Kursuse informaatika-osa, samuti info iseseisvate ülesannete ja eksamitööde sooritamise kohta, leiate e-õppe keskkonnast WebCT.

  • Siinselt lehelt leiate kas alternatiivina WebCT-le või siis täiendava materjalina kursuse statistika-osa loenguslaidid, praktikumijuhendid ja mõningad lingid/kirjanduse viited.

  • Kursusel tutvustatakse olulisemaid bioloogiliste tunnuste analüüsil kasutatavaid matemaatilise statistika meetodeid, andmaks vajalikke eelteadmisi järgnevate geneetika, aretuse, epidemioloogia jm kursuste tarvis.
    Käsitletakse teemasid nagu bioloogiliste andmete struktuur, tunnuste esmane kirjeldamine ja vead andmetes, normaaljaotus, usaldusintevall ja hüpoteeside kontrollimine, t- ja F-test, hii-ruut test, korrelatsioon-, regressioon- ja dispersioonanalüüs.
    Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse programmi MS Excel.

sügis, 2009