Keel

E-KURSUSED

E-kurused Moodles

  • VL.0327 Loomakasvatuse alused. (Seakasvatuse alused.)
  • VL.0413 Informaatika ja biomeetria. (Praktikumid.)
  • VL.0413 Informatics and biometry (Lab works)
  • VL.0661 Aretusõpetus. (Sigade aretus.)
  • VL.1323 Toiduainete loomne toore. (Seakasvatuse alused ja sealiha kvaliteet.)
  • VL.1313 Seakasvatuse erikursus. (Sealiha kvaliteet. Sigade aretus ja jõudluskontroll.)
  • VL.1316 Lihaveisekasvatuse erikursus. ((Liha)Veiseliha kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid. Veiseliha ja veiserümpade klassifitseerimine maailmas.)