Keel

Teenistuskäik

 • Eesti Põllumajandusülikool, Loomakasvatusinstituut, aretusosakond
  1994 - 1997
  laborant 
 • Eesti Põllumajandusülikool, Loomakasvatusinstituut
  1997 - 2004
  IT spetsialist
 • Eesti Põllumajandusülikool, Loomakasvatusinstituut, aretusosakond
  1998 - 2004
  teadur 
 • Eesti Tõuloomakasvatuse Liit
  1998 - 
  küljendaja/veebindaja
 • Eesti Tõusigade Aretusühistu
  1999 -
  veebindaja
 • Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomageneetika ja tõuaretuse osakond
  2004 - 2021
  aretusõpetuse lektor
 • Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus
  2006 - 2015
  IT spetsialist, alamprojektijuht
 • Akadeemiline Põllumajanduse Selts
  Terminoloogiakomisjoni liige
  2014 - 2017
 • Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus
  2015 - 2017 
  IT spetsialist
 • BioCC
  2015 -
 • Publicon OÜ
  2017/8
  EAAP 2017 konverentsi ettekannete registreerimine ja nende jagamiskskkonna loomine
 • Eesti Tõuloomakasvatuse Ühistu
  2017/6
  VISS 2017 jäädvustamine
 • Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool
  2021 - 
  lektori ametikoht vanemlektori karjääriastmel