Keel

Retsenseerimised

Teadusartiklid

 • Journal of Agricultural Science and Technology (jast) 2020 (1)
 • MDPI Sensors 2020 (1).
 • MDPI AgriEngineering 2019 (1).
 • Agronomy Research 2015 (2), 2016 (2), 2019 (1).
 • Konverentsikogumik „Terve loom ja tervislik toit“ 2016 (2), 2017 (1), 2018 (1), 2019 (1), 2020 (1), 2021 (1).
 • Archiv Tierzucht 2010 (1).

Magistri- ja bakalaureusetööd

 • 2020, Karmen Tigas, bakalaureusetöö "Tiinete ja imetavate emiste söötmine"
 • 2016, Triin Visamaa, magistritöö "Eesti vuti jõudlusnäitajad ja nendevahelised seosed"
 • 2015, Urmas Niklus, magistritöö “Seleeni lisasöötmine piimalehmadele”
 • 2013, Aiki Lond, magistritöö “Mahedalt peetavate uttede söötmise mõju nende toitumusele ja jõudlusele uttede sigimisperioodi erinevatel etappidel"
 • 2012, Anna Petrova, magistritöö “Eesti holsteini tõugu lehmade piimajõudlus, sigimine ja aretus kõrgetoodangulises karjas 21. sajandi esimesel kümnendil”
 • 2005, Viktor Weiss, bakalaureusetöö “Characterization and comparison of the meat quality of purebred Duroc and French Basque pork”
 • 2005, Maaja Kasemets bakalaureusetöö “Koerte sotsiaalne käitumine ja selle hindamine”
 • 2004, Külli Karlep, bakalaureusetöö “Emiste söötmine ja pidamine AS Ekseko”
 • 2003, Maris Raud, bakalaureusetöö “Eesti vuttide genofond ja vuttide produktiivomaduste säilitamine”