Keel

Publikatsioonid

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Alo_T%C3%A4navots/est
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3007-5268

Enim allalaaditud artiklid

 1. Piima tilkumisest lehma udarast ( ), Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elisa Altosaar, Haldja Viinalass
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik, 2.-3. märts 2016, 31-44
 2. Milk leakage from the udder of cows on dairy farms with automatic and conventional milking system ( ), Alo Tänavots; Heli Kiiman, Elisa Altosaar, Tanel Kaart, Haldja Viinalass
  Veterinarija ir Zootechnika, 2015, 69(91), 71-78
 3. Liha kvaliteet ja selle määramise meetodid  ( ), Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Terve loom ja tervislik toit, Tartu, 29.-30.03.2012, 55-62 
 4. Calculation model for the assessment of animal by­product resources in Estonian meat industry ( ), Urmas Sannik, Lembit Lepasalu, Riina Soidla, Aarne Põldvere, Raili Saar, Alo Tänavots, Väino Poikalainen
  Agronomy Research, 2015, 13(4), 1053–1063
 5. Platsilüpsi lüpsisageduse ja automaatse lüpsiseadme mõju piimatoodangule ja kvaliteedinäitajatele erinevatel laktatsioonidel ( ), Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman
  Konverents Terve loom ja tervislik toit, 12.-13. märts  2014, 33-47

Artiklid / postrid

 1. Taimsete ekstraktide kasutamine lihatoodetes ( ), Kristi Kerner, Ivi Jõudu, Alo Tänavots
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2020" artiklite kogumik, 4.-5. märts 2020, 25-31
  Poster ( )
 2. Eesti nuumsigade rümbanäitajate iseloomustus viimasel kümnendil ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Tõuloomakasvatus 2019, 22(2):16-20
 3. The effect of ageing on chosen quality characteristics of skeletal muscles of Aberdeen Angus bulls ( )
  Riina Soidla, Kristi Kerner, Marek Tepper, Alo Tänavots, Tanel Kaart, Ivi Jõudu
  Agronomy Research, 2019, 17, 1472−1484.doi: 10.15159/AR.19.069
  Poster ( )
 4. Laagerdusaja ja töötlusmeetodite mõju lihaveise kolme lihase mõnedele omadustele ( )
  Riina Soidla, Kristi Kerner, Marek Tepper, Tanel Kaart, Alo Tänavots
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2019" artiklite kogumik, 6.-7. märts 2019, Tartu, Eesti, 17-27
  Poster  ( )
 5. Eestis tapetud nuumsigade rümbanäitajatest 2007.–2018. aastatel ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2019" artiklite kogumik, 6.-7. märts 2019, Tartu, Eesti, 28-40
  Poster  ( )
 6. Sigade selja- ja turjapeki ning ploomirasva omadused ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Riina Soidla, Annela Heidemann
  JK Sõnumid seakasvatajale 53/2018
  2-3
 7. Effects of mustard-honey, apple vinegar, white wine vinegar and kefir acidic marinades on the properties of pork ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Kristi Kerner, Kristiina Veri, Tanel Kaart, Jaanika Torp
  Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot). T. 76 (98). 2018, 76-84
 8. Praakimise põhjustest Eesti paremates piimaveisekarjades ( )
  Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart, Maris Pihlapuu
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2018" artiklite kogumik, 7.-8. märts 2018, Tartu, Eesti, 101-109
 9. Poster Sea lihakeha rasvkudede võrdlus ( )
  DOI: 10.13140/RG.2.2.11276.62083
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Riina Soidla, Annela Heidemann
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2018" artiklite kogumik, 7.-8. märts 2018, Tartu, Eesti
 10. Efficiency of selection indices for milk flow, production and conformation traits in Holsteins ( )
  Tanel Kaart, Denis Pretto, Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elli Pärna
  Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
  28. August - 1. September 2017, Tallinn, Estonia, 187
  Poster DOI: 10.13140/RG.2.2.29047.32162 ( )
 11. EAAP 2017/420
 12. TLK, 3/2017
 13. Relationship between in-line recorded milk flow rate and longevity in Estonian Holstein cows ( )
  Tanel Kaart, Alo Tänavots, Mari Liiva, Haldja Viinalass
  Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
  29. August - 2. September 2016, Belfast, UK, 276
  Poster ( )
 14. Piima tilkumisest lehma udarast ( )
  Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elisa Altosaar, Haldja Viinalass
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik
  2.-3. märts 2016, Tartu, Eesti, 31-44
  Ettekanne ( )
 15. Effect of heat treatment at constant 120 °C temperature on the rheological and technological properties of pork ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Sten Sild, Lembit Lepasalu
  Agronomy Research, 2016, 14(S2), 1434–1441
 16. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade rasvkoe kvaliteedile ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga
  Tõuloomakasvatus
  4/2015, 15-18
 17. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihaskoe kvaliteedile ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga
  Tõuloomakasvatus 3/2015, 12-16
 18. Sigade ristamise mõju puljongi sensoorsetele omadustele ( )
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus 2/2015, 18-19
 19. Effect of imported Duroc boars on meat quality of finishing pigs in Estonia ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Taavi Torga, Tanel Kaart, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helena Andreson, Lembit Lepasalu
  Agronomy Research, 2015, 13(4), 1040–1052
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015, Tartu, Estonia
  Poster ( )
 20. Effect of age on composition and quality of Longissimus thoracis muscle of the moose (Alces alces L.) harvested in Estonia ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Janika Torp, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helena Andreson, Lembit Lepasalu 
  Agronomy Research, 2015, 13(4), 1131–1142
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015 in Tartu, Estonia
  Poster ( )
 21. Calculation model for the assessment of animal by­product resources in Estonian meat industry ( )
  Urmas Sannik , Lembit Lepasalu, Riina Soidla, Aarne Põldvere, Raili Saar, Alo Tänavots, Väino Poikalainen
  Agronomy Research, 2015, 13(4), 1053–1063
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015 in Tartu, Estonia
 22. Milk leakage from the udder of cows on dairy farms with automatic and conventional milking system ( )
  Alo Tänavots; Heli Kiiman; Elisa Altosaar; Tanel Kaart; Haldja Viinalass
  Veterinarija ir Zootechnika 2015, 69(91), 71-78
 23. Sigade ristamise mõju sealiha sensoorsetele omadustele ( )
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus, 1/2015, 17-19
 24. Lüpsikiiruse ja karjaspüsivuse seos eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel ( )
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman, Elli Pärna, Denis Pretto, Mari Liiva, Haldja Viinalass
  Konverents Terve loom ja tervislik toit, 4.-5. märts  2015, 14-25
  Poster ( )
 25. Short communication: Genetic correlation and heritability of milk coagulation traits within and across lactations in Estonian Holstein cows using Multiple-lactation random regression animal models ( )
  Pretto, D., Vallas, M., Kaart, T., Tänavots, A., Kiiman, H., Pärna, E.
  Journal of Dairy Science, 2014,  97(12):1980-1984
 26. Laagerdatud veiseliha lõikeenergia määramine gravitatsioonilisel impulssmeetodil ( )
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots, Jüri Olt, Urmas Sannik, Andres Sats, Raili Saar, Riho Martinson, Väino Poikalainen
  Lihafoorum 2014, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 29-32
 27. Genetic parameters of average milk flow recorded electronically from milking parlours and automatic milking systems in Estonian Holstein dairy cows ( )
  Pretto, D.; Tänavots, A.; Kiiman, H.; Pärna, E.; Viinalass, H.; Kaart, T.
  17th Baltic Animal Breeding Conference. Tallinn, Estonia, September 17–18, 2014, 22 p.
  Ettekanne ( )
 28. Relationship between electronically recorded milk flow rate and culling reasons in Estonian Holstein and Estonian Red cows ( )
  Tänavots, A.; Kaart, T.; Kiiman, H.; Pärna, E.; Pretto, D.; Liiva, M.; Viinalass, H.
  17th Baltic Animal Breeding Conference. Tallinn, Estonia, September 17–18, 2014, 26 p.
  Poster ( )
 29. Genetic parameters of average milk flow recorded electronically from milking parlours and automatic milking systems in Estonian Holstein dairy cows ( )
  Pretto, D.; Tänavots, A.; Kiiman, H.; Pärna, E.; Viinalass, H.; Kaart, T.
  10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Vancouver, BC, Canada, August 17-22, 2014, 3 p.
  Poster ( )
 30. An alternative method for meat shear energy estimation during ageing ( )
  A. Põldvere, L. Lepasalu, A. Tänavots, J. Olt, U. Sannik, A. Sats, R. Saar,
  R. Martinson, V. Poikalainen.
  Agronomy Research, 2014, 12(3), 793–800
  5th International Conference "Biosystems Engineering 2014" May 8-9, 2014 in Tartu, Estonia
  Poster ( )
 31. Platsilüpsi lüpsisageduse ja automaatse lüpsiseadme mõju piimatoodangule ja kvaliteedinäitajatele erinevatel laktatsioonidel ( )
  A. Tänavots, T. Kaart, H. Kiiman
  Konverents Terve loom ja tervislik toit, 12.-13. märts  2014, 33-47
  Poster ( )  |  Artikkel ( )
 32. Pikaajalise laagerdamise mõju aberdiini-anguse veisetõu lihakvaliteedile ( )
  A. Tänavots, A. Põldvere, L. Lepasalu, R. Soidla
  Agraarteadus XXIV, 2013, 2:86-94.

 33. Lehmade piimatoodang ja kvaliteet kahekordsel platsilüpsil võrreldes kolmekordse platsilüpsi ning automaatlüpsiga ( )
  H. Kiiman, A. Tänavots, T. Kaart
  Agraarteadus XXIV, 2013, 2:55-64.

 34. Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Riina Soidla
  XVI Baltic Animal Breeders and Genetics Conference. Book of the Abstracts. Riga, Latvia 11–12. September 2013. 54-55.
  Poster ( ) | Artikkel ( )
 35. Milk parameters during lactation on farms with automatic and conventional milking system ( )
  Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart
  XVI Baltic Animal Breeders and Genetics Conference. Book of the Abstracts. Riga, Latvia 11–12. September 2013. 42-43.
  Poster ( ) | Artikkel ( )
 36. Liha kvaliteet ja selle määramise meetodid ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots
  Terve loom ja tervislik toit, Tartu, 29.-30.03.2012. 55-62
 37. Sigade rümba- ja lihakvaliteeti mõjutavad tegurid. II kuldi tõu, sigade soo ja pH1 mõju liha kvaliteedinäitajatele. ( )
  Tänavots, Alo; Põldvere, Aarne; Soidla, Riina; Lepasalu, Lembit; Žurbenko, Stanislav
  Agraarteadus XXII, 2011, 1:53-61.
 38. Sigade rümba- ja lihakvaliteeti mõjutavad tegurid. I kuldi tõu ja sigade soo mõju rümba koostisele ( )
  Tänavots, Alo; Põldvere, Aarne; Soidla, Riina; Lepasalu, Lembit; Žurbenko, Stanislav
  Agraarteadus XXII, 2011, 1:45-52.
 39. Review of Live Pig Body and Carcass Estimation Methods Used in Estonia ( )
  Proceedings of the 15th Baltic Animal Breeding Conference. Riga, Latvia, 31 May - 1 June 2010, 73-77
  AloTänavots, Aarne Põldvere
 40. Factors affecting carcass quality evaluated with UltraFOM 300 ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Animal Husbandry 51, Lithuania, Kaunas 2008, 32-38
 41. Effect of Carcass Weight and Lengths on Meatiness traits of Young Boars ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Proceedings of the 13th Baltic Animal Breeding Conference. Pärnu, Eesti, 24-25 May 2007, 94-99
 42. TÕULOOM 2007 Ülenurmel ( )
  Olev Saveli, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus 2007/3:20-22.
 43. Kultide hindamisest 2002-2005 a ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Seminar "Tarkusi seakasvatajale", 9.-10. november 2006 Pärnus Strand hotell.
 44. Ultraheliaparaat - kuidas see töötab ( )
  Alo Tänavots
  Seminar "Tarkusi seakasvatajale". 9.-10. november 2006 Pärnus Strand hotell 
 45. Carcass traits of offsprings of top breeding boars in Estonia
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Proceedings of the 12th Baltic Animal Breeding Conference. Jurmala, Latvia, 27-28 April 2006, 103-109
 46. Factors Affecting Performance of Gilts
  AloTänavots
  Animal Breeding in the Baltics, 2004, 150-155
 47. Optimum slaughter weight of Estonian pig breeds
  Alo Tänavots, Olev Saveli
  Proceedings of the 9th Baltic Animal Breeding Conference. Sigulda, Latvia, 29-30 May 2003, 87-91
 48. Artificial Insemination in Pig Breeding in Estonia 
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Veterinarija ir Zootechnika. T. 19 (41) tomas. Kaunas 2002, 109-111
 49. Heritability and Correlation of Meat and Fertility Traits in Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Veterinarija ir Zootechnika. T. 19 (41) tomas. Kaunas 2002, 106-108
 50. AI in Pig Breeding in Estonia
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Book of Abstracts of the 53rd Annual Meeting of the EAAP, Cairo, Egypt, 1-4 September 2002, p. 234, +4 p.
 51. Heritability of Meat and Fertility Traits in Pigs in Estonia 
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Proceedings of the 8th Baltic Animal Breeding and Genetics Conference. Kaunas, 5-8 May 2002, p. 95
 52. Pork Quality and Porcine Stress Syndrome in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Haldja Viinalass, Sirje Värv, Tanel Kaart, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere
  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 55 (2001), No. 5/6 (616/617), 242-246
 53. Meat Quality Research of Pure- and Crossbred Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli,  Tanel Kaart
  Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the EAAP, Budapest, Hungary, 26-29 August 2001, p. 300, +5 p.
 54. Factors Affecting Meat Traits and Fertility of Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Olev Saveli,  Tanel Kaart
  Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the EAAP, Budapest, Hungary, 26-29 August 2001, p. 300, +4 p.
 55. Sigade tõukombinatsioonide mõju lihaomadustele ja viljakusele Eestis
  Meat Traits and Fertility of Pig Breed Combinations in Estonia

  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Proceedings of the Estonian Agricultural Society, April 5-6, 2001, 117-118
 56. Factors Affecting Meat Traits and Fertility of Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Olev Saveli,  Tanel Kaart
  7th  Baltic Animal Breeding Conference. Tartu, 17-18 April 2001, 144-148
 57. Meat Quality Research of Pure- and Crossbred Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli
  7th  Baltic Animal Breeding Conference. Tartu, 17-18 April 2001, 138-143
 58. Puhtatõuliste ja ristandsigade lihaomaduste prognoosimine ultraheli aparaatidega
  Predict of Meat Traits of Pure- and Crossberd Pigs with Ultrasonic Equipments (in Estonian)

  Elmo  Somelar, Olev Saveli, Kalju Eilart, Alo Põldvere, Tanel Kaart
  Proceedings of the Estonian Agricultural Society, April 13-14, 2000, 91-94
 59. Prediction of Meat Quality of Different Pig Breed Combination in Estonia.
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere, Tanel Kaart, Haldja Viinalass, Sirje VärvBook of Abstracts of the 51th Annual Meeting of the EAAP, The Hague, The Netherland, 21-24 August 2000, p. 324, +6 p.
 60. Prediction of Meat Traits of Different Pig Breed Combinations in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere, Tanel Kaart
  6th Baltic Animal Breeding Conference, Jelgava, 27-28 April 2000, 116-121
 61. Pork Quality and PSS
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Haldja Viinalass, Sirje Värv, Tanel Kaart, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere
  2nd Molecular and Biotechnology in Agriculturally Important Organism, Kaunas, Lithuania, 16-17 November 2000, p. 23, +17 p.
 62. Comparison of Different Pig Breed Combinations by Using Data from Piglog 105
  Alo Tänavots, Tanel Kaart
  Book of Abstracts of the 50th Annual Meeting of the EAAP. Zurich, Swizerland, 22-26 August 1999, p. 279, +5 p.
 63. Comparison of Ultrasonic Equipments in Pig Production
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli, Aarne Põldvere, Tanel Kaart
  Lithuanian Institute of Animal Science, Collection of Scientific Works, Animal Husbandry, 35, Baisogala 1999, 157-160
 64. Fertility and Lactation Yield of Large White Sows
  Alo Tänavots
  Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of the EAAP. Warsaw, Poland, 24-27 August 1998, p. 282, +5 p. 
 65. Crossbreeding influence on fertility traits of Estonian Large White sows.
  Alo Tänavots
  4th  Baltic Animal Breeding Conference, Tartu. 1998, 120-123
 66. Effect of environmental factors and crossbreeding on litter size and litter weights of Estonian Large White sows
  Alo Tänavots
  3rd Baltic Animal Breeding Conference, Riga. 1997, 97-99
 67. Vanuse ja keskkonna mõju emise viljakusele.
  An effect of parity and environment on the fertility of sows
   (in Estonian)
  Alo Tänavots, Olev Saveli
  APS-i Toimetised 3, 1997, 74-75
 68. Effect of the breed of the boar on fertility and milk yield of Estonian Large White and Estonian Landrace sows ( )
  Olev Saveli, Alo Tänavots, Raivo Mölder
  2nd Baltic Animal Breeding Conference Kaunas. 1996, 76-79
 69. Suurt valget ja eesti peekoni tõugu emiste viljakuse ja piimakuse sõltuvus kuldi tõust ( )
  Effect of the Breed of the Boar on Fertility and Litter Weight on 21 Days of Large White and Estonian Landrace Sows
  (in Estonian)
  Olev Saveli, Alo Tänavots, Raivo Mölder
  APS-i Toimetised 2: 1996, 70-73
 70. Eesti suurt valget tõugu sigade viljakus ( )
  Alo Tänavots
  Tõuinfo nov. 1995, lk 12.
 71. Suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus ( )
  Alo Tänavots, Olev Saveli
  Eesti Põllumajandusülikooli Loomakasvatusinstituudi teadustöid, 1995, 66:150-155

Raamatud

 1. Loomakasvatusvaldkonna terminid. A-X ( )
  Olav Kärt, Olev Saveli, Peep Piirsalu, Alo Tänavots
  Akadeemiline Põllumajanduse Selts. 2011-2017. 515 lk

Refereeringud, tõlked 

 1. Lõikamata sabadega sigade kasvatamine – Rootsi kogemused ja praktilised lahendusedl ( )
  T. Wallgren, N. Lundeheim, A. Wallenbeck, R. Westin, S. Gunnarssonn
  Tõuloomakasvatus 4/2019 ja 1/2020
  21-24 ja 13-16
 2. Djuroki kultide viljakus ja järglaste suremus on väiksem kui pjeträäni kultide kasutamisel ( )
  M.L.M. Pedersen, I.H. Velander, M.B.F. Nielsen, N. Lundeheim, B. Nielsen
  Tõuloomakasvatus 3/2019
  11-13
 3. Madalal temperatuuril töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Sten Sild, Lembit Lepasalu
  Tõuloomakasvatus 3/2016
  21-25
 4. Vanuse mõju Eestis kütitud põtrade (Alces Alces L.) liha koostisele ja kvaliteedile ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Jaanika Torp, Riina Soidla, Lembit Lepasalu.
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Toimetaja Väino Poikalainen
  2015, 87-98
 5. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihaskoe kvaliteedile ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga, Raili Saar, Tanel Kaart, Lembit Lepasalu
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Toimetaja Väino Poikalainen
  2015, 77-86
 6. Laagerdatud veiseliha lõikeenergia määramine gravitatsioonilisel impulssmeetodil ( )
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots, Jüri Olt, Urmas Sannik, Andres Sats, Raili Saar, Riho Martinson, Väino Poikalainen
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Toimetaja Väino Poikalainen
  2015, 67-76
 7. Salmonellade leviku vähendamine sigadel (Taani kogemus) ( )
  Jan Dahl
  Tõuloomakasvatus 1/2015, 29-31
 8. Geneetilised võimalused kastreerimise vältimiseks ( )
  Jan Merks, Topigs, Pig Topics
  Tõuloomakasvatus 1/2011, 16-17
 9. Kuldiliha kõrvalmaitse vältimise viisid (kahe artikli refereering) ( )
  Chris Harris ja Jim Squires
  Tõuloomakasvatus 2/2009, 11-13
 10. Mahedalt ja tavapäraselt toodetud sealiha kvaliteedi erinevused ( )
  V. Olsson, K. Andersson, I. Hansson, K. Lundström.
  Tõuloomakasvatus 1/2004, 13-16
 11. Taimsed söödalisandid ( )
  Tõuloomakasvatus 2/2001, 24-25
 12. Rootsi seakasvatuse tulevik ( )
  N. Lundeheim, A.Simonsson, K.Andersson
  Tõuloomakasvatus 3/1999, 14,19-20

Teesid

 1. Eesti suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus  ( )
  Eesti Põllumajandusülikool, Loomakasvatusinstituut
  Põllumajandusteaduse magister
  1997
 2. Sealiha kvaliteedi hindamine ja emiste viljakust mõjutavaid tegureid ( )
  Eesti Maaülikool
  Põllumajandusteaduse doktor
  2005