Publikatsioonid

Enim allalaaditud artiklid

 1. Piima tilkumisest lehma udarast ( ), Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elisa Altosaar, Haldja Viinalass, Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik, 2.-3. märts 2016, 31-44
 2. Liha kvaliteet ja selle määramise meetodid  ( ), Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Terve loom ja tervislik toit, Tartu, 29.-30.03.2012, 55-62 
 3. Milk leakage from the udder of cows on dairy farms with automatic and conventional milking system ( ), Alo Tänavots; Heli Kiiman; Elisa Altosaar; Tanel Kaart; Haldja Viinalass, Veterinarija ir Zootechnika, 2015, 69(91), 71-78
 4. Calculation model for the assessment of animal by­product resources in Estonian meat industry ( ), Urmas Sannik, Lembit Lepasalu, Riina Soidla, Aarne Põldvere, Raili Saar, Alo Tänavots, Väino Poikalainen, Agronomy Research, 2015, 13(4), 1053–1063
 5. Platsilüpsi lüpsisageduse ja automaatse lüpsiseadme mõju piimatoodangule ja kvaliteedinäitajatele erinevatel laktatsioonidel ( ), Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman, Konverents Terve loom ja tervislik toit, 12.-13. märts  2014, 33-47

Artiklid

 1. Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots,Kristiina Veri, Tanel Kaart, Jaanika Torp
  Tõuloomakasvatus, 3/2017
  13-15
 2. Efficiency of selection indices for milk flow, production and conformation traits in Holsteins ( )
  Tanel Kaart, Denis Pretto, Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elli Pärna
  Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
  28. August - 1. September 2017, Tallinn, Estonia
  187
  Poster DOI: 10.13140/RG.2.2.29047.32162 ( )
 3. Relationship between in-line recorded milk flow rate and longevity in Estonian Holstein cows ( )
  Tanel Kaart, Alo Tänavots, Mari Liiva, Haldja Viinalass
  Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
  29. August - 2. September 2016, Belfast, UK
  276
  Poster ( )
 4. Piima tilkumisest lehma udarast ( )
  Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elisa Altosaar, Haldja Viinalass
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik
  2.-3. märts 2016, Tartu, Eesti
  31-44
  Ettekanne ( )
 5. Effect of heat treatment at constant 120 °C temperature on the rheological and technological properties of pork ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Sten Sild, Lembit Lepasalu
  Agronomy Research, 2016, 14(S2)
  1434–1441
 6. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade rasvkoe kvaliteedile ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga
  Tõuloomakasvatus
  4/2015, 15-18
 7. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihaskoe kvaliteedile ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga
  Tõuloomakasvatus
  3/2015, 12-16
 8. Sigade ristamise mõju puljongi sensoorsetele omadustele ( )
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus
  2/2015, 18-19
 9. Effect of imported Duroc boars on meat quality of finishing pigs in Estonia ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Taavi Torga, Tanel Kaart, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helena Andreson, Lembit Lepasalu
  Agronomy Research, 2015, 13(4)
  1040–1052
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015, Tartu, Estonia
  Poster ( )
 10. Effect of age on composition and quality of Longissimus thoracis muscle of the moose (Alces alces L.) harvested in Estonia ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Janika Torp, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helena Andreson, Lembit Lepasalu 
  Agronomy Research, 2015, 13(4)
  1131–1142
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015 in Tartu, Estonia
  Poster ( )
 11. Calculation model for the assessment of animal by­product resources in Estonian meat industry ( )
  Urmas Sannik , Lembit Lepasalu, Riina Soidla, Aarne Põldvere, Raili Saar, Alo Tänavots, Väino Poikalainen
  Agronomy Research, 2015, 13(4)
  1053–1063
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015 in Tartu, Estonia
 12. Milk leakage from the udder of cows on dairy farms with automatic and conventional milking system ( )
  Alo Tänavots; Heli Kiiman; Elisa Altosaar; Tanel Kaart; Haldja Viinalass
  Veterinarija ir Zootechnika 2015
  69(91), 71-78
 13. Sigade ristamise mõju sealiha sensoorsetele omadustele ( )
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus
  1/2015, 17-19
 14. Lüpsikiiruse ja karjaspüsivuse seos eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel ( )
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman, Elli Pärna, Denis Pretto, Mari Liiva, Haldja Viinalass
  Konverents Terve loom ja tervislik toit, 4.-5. märts  2015
  14-25
  Poster ( )
 15. Short communication: Genetic correlation and heritability of milk coagulation traits within and across lactations in Estonian Holstein cows using Multiple-lactation random regression animal models ( )
  Pretto, D., Vallas, M., Kaart, T., Tänavots, A., Kiiman, H., Pärna, E.
  Journal of Dairy Science, 2014
   97(12):1980-1984
 16. Laagerdatud veiseliha lõikeenergia määramine gravitatsioonilisel impulssmeetodil ( )
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots, Jüri Olt, Urmas Sannik, Andres Sats, Raili Saar, Riho Martinson, Väino Poikalainen
  Lihafoorum 2014
  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
  29-32
 17. Genetic parameters of average milk flow recorded electronically from milking parlours and automatic milking systems in Estonian Holstein dairy cows ( )
  Pretto, D.; Tänavots, A.; Kiiman, H.; Pärna, E.; Viinalass, H.; Kaart, T.
  17th Baltic Animal Breeding Conference. Tallinn, Estonia, September 17–18, 2014.
  lk 22
  Ettekanne ( )
 18. Relationship between electronically recorded milk flow rate and culling reasons in Estonian Holstein and Estonian Red cows ( )
  Tänavots, A.; Kaart, T.; Kiiman, H.; Pärna, E.; Pretto, D.; Liiva, M.; Viinalass, H.
  17th Baltic Animal Breeding Conference. Tallinn, Estonia, September 17–18, 2014.
  lk 26
  Poster ( )
 19. Genetic parameters of average milk flow recorded electronically from milking parlours and automatic milking systems in Estonian Holstein dairy cows ( )
  Pretto, D.; Tänavots, A.; Kiiman, H.; Pärna, E.; Viinalass, H.; Kaart, T.
  10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Vancouver, BC, Canada, August 17-22, 2014.
  3 lk
  Poster ( )
 20. An alternative method for meat shear energy estimation during ageing ( )
  A. Põldvere, L. Lepasalu, A. Tänavots, J. Olt, U. Sannik, A. Sats, R. Saar,
  R. Martinson, V. Poikalainen.
  Agronomy Research
  2014, 12(3), 793–800
  5th International Conference "Biosystems Engineering 2014" May 8-9, 2014 in Tartu, Estonia
  Poster ( )
 21. Platsilüpsi lüpsisageduse ja automaatse lüpsiseadme mõju piimatoodangule ja kvaliteedinäitajatele erinevatel laktatsioonidel ( )
  A. Tänavots, T. Kaart, H. Kiiman
  Konverents Terve loom ja tervislik toit, 12.-13. märts  2014 
  33-47
  Poster ( )  |  Artikkel ( )
 22. Pikaajalise laagerdamise mõju aberdiini-anguse veisetõu lihakvaliteedile ( )
  A. Tänavots, A. Põldvere, L. Lepasalu, R. Soidla
  Agraarteadus XXIV, 2013. 2:86-94.

 23. Lehmade piimatoodang ja kvaliteet kahekordsel platsilüpsil võrreldes kolmekordse platsilüpsi ning automaatlüpsiga ( )
  H. Kiiman, A. Tänavots, T. Kaart
  Agraarteadus XXIV, 2013.
  2:55-64.

 24. Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus ( )
  XVI Baltic Animal Breeders and Genetics Conference. Book of the Abstracts. Riga, Latvia 11–12. September 2013. 
  54-55.
  A. Tänavots, A. Põldvere, L. Lepasalu, R. Soidla
  Poster ( ) | Artikkel ( )
 25. Milk parameters during lactation on farms with automatic and conventional milking system ( )
  XVI Baltic Animal Breeders and Genetics Conference. Book of the Abstracts. Riga, Latvia 11–12. September 2013.
  42-43.
  A. Tänavots, H. Kiiman, T. Kaart
  Poster ( ) | Artikkel ( )
 26. Liha kvaliteet ja selle määramise meetodid ( )
  Terve loom ja tervislik toit, Tartu, 29.-30.03.2012.
  Põldvere, Aarne; Tänavots, Alo
  55-62
 27. Sigade rümba- ja lihakvaliteeti mõjutavad tegurid. II kuldi tõu, sigade soo ja pH1 mõju liha kvaliteedinäitajatele. ( )
  Tänavots, Alo; Põldvere, Aarne; Soidla, Riina; Lepasalu, Lembit; Žurbenko, Stanislav
  Agraarteadus XXII, 2011.
  1:53-61.
 28. Sigade rümba- ja lihakvaliteeti mõjutavad tegurid. I kuldi tõu ja sigade soo mõju rümba koostisele ( )
  Tänavots, Alo; Põldvere, Aarne; Soidla, Riina; Lepasalu, Lembit; Žurbenko, Stanislav
  Agraarteadus XXII, 2011.
  1:45-52.
 29. Review of Live Pig Body and Carcass Estimation Methods Used in Estonia ( )
  Proceedings of the 15th Baltic Animal Breeding Conference. Riga, Latvia, 31 May - 1 June 2010
  73-77
  A.Tänavots, A.Põldvere
 30. Factors affecting carcass quality evaluated with UltraFOM 300 ( )
  Animal Husbandry 51, Lithuania, Kaunas 2008, 32-38
  A. Tänavots, A. Põldvere
 31. Effect of Carcass Weight and Lengths on Meatiness traits of Young Boars ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Proceedings of the 13th Baltic Animal Breeding Conference. Pärnu, Eesti, 24-25 May 2007
  94-99
 32. TÕULOOM 2007 Ülenurmel ( )
  Olev Saveli, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus 
  2007
  3:20-22
 33. Kultide hindamisest 2002 - 2005 a ( )
  Seminar "Tarkusi seakasvatajale"
  9.-10. november 2006 Pärnus Strand hotell
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
 34. Ultraheliaparaat - kuidas see töötab ( )
  Seminar "Tarkusi seakasvatajale"
  9.-10. november 2006 Pärnus Strand hotell 
  Alo Tänavots
 35. Carcass traits of offsprings of top breeding boars in Estonia
  Proceedings of the 12th Baltic Animal Breeding Conference. Jurmala, Latvia, 27-28 April 2006, 103-109
  A. Tänavots, A.Põldvere
 36. Factors Affecting Performance of Gilts
  Animal Breeding in the Baltics, 2004
  150-155
  A.Tänavots
 37. Optimum slaughter weight of Estonian pig breeds
  Proceedings of the 9th Baltic Animal Breeding Conference. Sigulda, Latvia, 29-30 May 2003
  87-91
  A. Tänavots, O. Saveli
 38. Artificial Insemination in Pig Breeding in Estonia 
  Veterinarija ir Zootechnika. T. 19 (41) tomas. Kaunas 2002
  109-111
  A. Tänavots, T.Kaart, O.Saveli
 39. Heritability and Correlation of Meat and Fertility Traits in Pigs in Estonia
  Veterinarija ir Zootechnika. T. 19 (41) tomas. Kaunas 2002
  106-108
  A. Tänavots, T.Kaart, O.Saveli
 40. AI in Pig Breeding in Estonia
  Book of Abstracts of the 53nd Annual Meeting of the EAAP, Cairo, Egypt, 1-4 September 2002
  pg 234, +4 pg
  A. Tänavots, T.Kaart, O.Saveli
 41. Heritability of Meat and Fertility Traits in Pigs in Estonia 
  Proceedings of the 8th Baltic Animal Breeding and Genetics Conference. Kaunas, 5-8 May 2002
  pg 95
  A. Tänavots, T.Kaart, O.Saveli
 42. Pork Quality and Porcine Stress Syndrome in Estonia
  A. Tänavots, E.Somelar, H.Viinalass, S.Värv, T.Kaart, O.Saveli, K.Eilart, A.Põldvere
  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 55 (2001), No. 5/6 (616/617)
  242-246
 43. Meat Quality Research of Pure- and Crossbred Pigs in Estonia
  Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the EAAP, Budapest, Hungary, 26-29 August 2001
  pg. 300 +5pg
  A. Tänavots, E.Somelar, O.Saveli,  T.Kaart
 44. Factors Affecting Meat Traits and Fertility of Pigs in Estonia
  Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the EAAP, Budapest, Hungary, 26-29 August 2001
  pg. 300 +4pg
  A. Tänavots, O.Saveli,  T.Kaart
 45. Sigade tõukombinatsioonide mõju lihaomadustele ja viljakusele Eestis
  Meat Traits and Fertility of Pig Breed Combinations in Estonia

  Proceedings of the Estonian Agricultural Society, April 5-6, 2001
  117-118
  A. Tänavots, T. Kaart, O. Saveli
 46. Factors Affecting Meat Traits and Fertility of Pigs in Estonia
  7th  Baltic Animal Breeding Conference. Tartu, 17-18 April 2001
  144-148
  A. Tänavots, O.Saveli,  T.Kaart
 47. Meat Quality Research of Pure- and Crossbred Pigs in Estonia
  7th  Baltic Animal Breeding Conference. Tartu, 17-18 April 2001
  138-143
  A. Tänavots, E.Somelar, O.Saveli
 48. PUHTATÕULISTE JA RISTANDSIGADE LIHAOMADUSTE PROGNOOSIMINE ULTRAHELI APARAATIDEGA
  Predict of Meat Traits of Pure- and Crossberd Pigs with Ultrasonic Equipments (in Estonian)

  Proceedings of the Estonian Agricultural Society, April 13-14, 2000 91-94
  E. Somelar, O. Saveli, K. Eilart, A. Põldvere, T. Kaart
 49. Prediction of Meat Quality of Different Pig Breed Combination in Estonia.
  Book of Abstracts of the 51th Annual Meeting of the EAAP, The Hague, The Netherland, 21-24 August 2000
  pg. 324 +6 pg
  A. Tänavots, E.Somelar, O.Saveli, K.Eilart, A.Põldvere, T.Kaart, H.Viinalass, S.Värv
 50. Prediction of Meat Traits of Different Pig Breed Combinations in Estonia
  6th Baltic Animal Breeding Conference, Jelgava, 27-28 April 2000
  116-121
  A. Tänavots, E. Somelar, O. Saveli, K. Eilart, A. Põldvere, T. Kaart
 51. Pork Quality and PSS
  2nd Molecular and Biotechnology in Agriculturally Important Organism, Kaunas, Lithuania, 16-17 November 2000
  pg. 23 +17pg
  A. Tänavots, E. Somelar, H. Viinalass, S. Värv, T. Kaart, O. Saveli, K. Eilart, A. Põldvere
 52. Comparison of Different Pig Breed Combinations by Using Data from Piglog 105
  Book of Abstracts of the 50th Annual Meeting of the EAAP. Zurich, Swizerland, 22-26 August 1999.
  pg. 279 +5pg
  A. Tänavots, T. Kaart
 53. Comparison of Ultrasonic Equipments in Pig Production
  A. Tänavots, E.S omelar, O. Saveli, A. Põldvere, T. Kaart
  Lithuanian Institute of Animal Science
  Collection of Scientific Works
  Animal Husbandry, 35, Baisogala 1999
  157-160
 54. Fertility and Lactation Yield of Large White Sows
  Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of the EAAP. Warsaw, Poland, 24-27 August 1998.
  pg. 282 +5pg
  A. Tänavots
 55. Crossbreeding influence on fertility traits of Estonian Large White sows.
  4th  Baltic Animal Breeding Conference, Tartu. 1998.
  120-123
  A. Tänavots
 56. Fertility and lactation yield of Estonian Large White sows
  EAU Institute of Animal Husbandry, M.Sci. Thesis, 1997
  90 pg
  A. Tänavots
 57. Effect of environmental factors and crossbreeding on litter size and litter weights of Estonian Large White sows
  3rd Baltic Animal Breeding Conference, Riga. 1997.
  97-99
  A. Tänavots
 58. Vanuse ja keskkonna mõju emise viljakusele.
  An Effect of Parity and Environment on the Fertility of Sows

  APS-i Toimetised 3, 1997.
  74-75
  A. Tänavots, O. Saveli
 59. Effect of the breed of the boar on fertility and milk yield of Estonian Large White and Estonian Landrace sows ( )
  2nd Baltic Animal Breeding Conference Kaunas. 1996.
  76-79
  Saveli, O., Tänavots, A., Mölder, R.
 60. Suurt valget ja eesti peekoni tõugu emiste viljakuse ja piimakuse sõltuvus kuldi tõust. ( )
  Effect of the Breed of the Boar on Fertility and Litter Weight on 21 Days of Large White and Estonian Landrace Sows.
  APS-i Toimetised 2: 1996.
  70-73
  O. Saveli, Tänavots, A., Mölder,R.
 61. Eesti suurt valget tõugu sigade viljakus ( )
  Tõuinfo nov. 1995
  lk 12.
  A. Tänavots
 62. Suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus ( )
  Eesti Põllumajandusülikooli Loomakasvatusinstituudi teadustöid
  66:1995
  150-155
  A. Tänavots, O. Saveli

Refereeringud, tõlked 

 1. Madalal temperatuuril töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Sten Sild, Lembit Lepasalu
  Tõuloomakasvatus 3/2016
  21-25
 2. Vanuse mõju Eestis kütitud põtrade (Alces Alces L.) liha koostisele ja kvaliteedile
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Jaanika Torp, Riina Soidla, Lembit Lepasalu.
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Toimetaja Väino Poikalainen
  2015, 87-98
 3. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihaskoe kvaliteedile
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga, Raili Saar, Tanel Kaart, Lembit Lepasalu
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Toimetaja Väino Poikalainen
  2015, 77-86
 4. Laagerdatud veiseliha lõikeenergia määramine gravitatsioonilisel impulssmeetodil
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots, Jüri Olt, Urmas Sannik, Andres Sats, Raili Saar, Riho Martinson, Väino Poikalainen
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Toimetaja Väino Poikalainen
  2015, 67-76
 5. Salmonellade leviku vähendamine sigadel (Taani kogemus) ( )
  Jan Dahl
  Tõuloomakasvatus
  1/2015
  29-31
 6. Geneetilised võimalused kastreerimise vältimiseks ( )
  Jan Merks, Topigs, Pig Topics
  Tõuloomakasvatus
  1/2011
  16-17
 7. Taimsed söödalisandid ( )
  Tõuloomakasvatus
  2/2001
  24-25
  Pig International 30:4:2000
 8. Rootsi seakasvatuse tulevik ( )
  N. Lundeheim, A.Simonsson, K.Andersson
  Tõuloomakasvatus 3/1999
  14,19-20

Teesid

 1. Eesti suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus  ( )
  Eesti Põllumajandusülikool, Loomakasvatusinstituut
  Põllumajandusteaduse magister
  1997
 2. Sealiha kvaliteedi hindamine ja emiste viljakust mõjutavaid tegureid ( )
  Eesti Maaülikool
  Põllumajandusteaduse doktor
  2005
 
 
 
 
 
Alo Tänavots