Sissejuhatus

 
Tarmo Kall
 
Reljeefi kujutamine plaanil või kaardil teeb kontuurplaanist või -kaardist topograafilise plaani või -kaardi. Topograafilise plaani/kaardi lugemisel ja sellelt mõõtmiste tegemisel on seega oluline teada, kuidas on sellel reljeef kujutatud, missuguseid vahendeid selleks on kasutatud ning milliseid pinnavormid kuidas plaanil/kaardil kujutuvad. Antud õppevahendis, „Reljeefi kujutamine topograafilisel plaanil/kaardil", leiadki sellekohase ülevaate.
 
Õpiobjekt on Eesti Maaülikooli e-kursuse „MI.1695 Geodeesia I“ üks osa ja on mõeldud geomaatika õppekava bakalaureuseastme üliõpilastele. Antud õpiobjekt aga sobib hästi ka EMÜ maaehituse, veemajanduse, metsanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava õppeaines „Maamõõtmise alused“ ning keskkonnakaitse õppekava õppeaines „Maamõõtmise ja kartograafia alused“ kasutamiseks.
 
Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks õppimiseks ja selle läbimiseks kulub Sul umbes neli tundi.

 

   

 

Creative Commonsi litsents
 
Autori Tarmo Kall teos pealkirjaga "Reljeefi kujutamine topograafilisel plaanil/kaardil" on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

 

2011