Sissejuhatus

 
Tarmo Kall
 
Mõõtkava on plaani või kaardi üks tähtsamaid arvkarakteristikuid. Ilma mõõtkava teadmata ei saa plaanil või kaardil teha suurt osa võimalikke mõõtmisi. Samuti tehakse mõõtkava alusel ka plaanide/kaartide liigitamine. Seega on oluline teada, mida mõõtkava väljendab, kuidas seda õigesti kasutada ja milline on plaanilt või kaardilt tehtavate mõõtmiste täpsus. Seda kõike õpidki tundma õppevahendis „Mõõtkava".

Õpiobjekt on Eesti Maaülikooli e-kursuse „MI.1695 Geodeesia I“ üks osa ja on mõeldud geomaatika õppekava bakalaureuseastme üliõpilastele. Antud õpiobjekt aga sobib hästi ka EMÜ maaehituse, veemajanduse, metsanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava õppeaines „Maamõõtmise alused“ ning keskkonnakaitse õppekava õppeaines „Maamõõtmise ja kartograafia alused“ kasutamiseks.
 
Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks õppimiseks ja selle läbimiseks kulub Sul umbes neli tundi.

 

   


Creative Commonsi litsents
 

 

2011