Informaatika ja biomeetria
EMÜ VL-instituudi 1. kursusele


(VL.0413; 3 AP; sügis-/kevadsemester)


 

   
Informaatika
(algarvutiõpetus)
Biomeetria
(statistika põhikursus)
   

-----    Kursuse tutvustus EPMÜ õpiteatmikus    -----

Kursus on eelkõige mõeldud loomaarstiteaduskonna tudengitele.
Kursus jaguneb kahte ossa.
Esimene osa annab ülevaate kaasaegsest arvutustehnikast ja
enamlevinud tarkvarast
(operatsioonisüsteemid, tekstiredaktorid, tabelarvutussüsteemid).
Põhirõhk on suunatud üliõpilaste praktiliste oskuste arendamisele.
Kursuse teine osa käsitleb bioloogiliste tunnuste analüüsil kasutatavaid
matemaatilise statistika meetodeid.
Vaadeldakse teemasid nagu bioloogiliste andmete struktuur,
nende esmane kirjeldamine ja vead andmetes,
normaaljaotus, t- ja F-test, korrelatsioon-, regressioon- ja dispersioonanalüüs.
Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse programmi MS Excel.

    


 

tanel.kaart@emu.ee
alo.tanavots@emu.ee
http://www.emu.ee/~ktanel/
2000-2008