Kui laps sarnaneb isaga, on tegemist pärilikkusega.
Kui ta sarnaneb naabrimehega, on tegemist väliskeskkonna mõjudega.
Murphy seadus pärilikkuse kohta

Loengukursused -> Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid


Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid
[Estimation of breeding value and breeding programmes]

(VL.0192; 7 EAP; kevadsemester 2010; E)
EMÜ VLI loomakasvatuse magistrantidele


Üldjutt

Loengud & praktikumid Eksam Lingid & kirjandus Tarkvara

 
Toimumise aeg ja koht
: 2010. aasta kevadsemester (alates 1.02.2010) esmaspäeviti kell 915-12 ja neljapäeviti kell 915-11(12), Kreutzwaldi 62, B216.

Sisu lühikirjeldus:

  • maatriksalgebra ja lineaarsete mudelite kasutamine geneetiliste parameetrite hindamisel;
  • sugulusmaatriksi koostamise geneetilised printsiibid;
  • BLUP isa- ja loomamudeli kasutamine aretusväärtuse määramisel;
  • selektsiooniindeksite konstrueerimise põhimõtted;
  • selektsiooniefekti prognoosimine;
  • eri loomaliikide ja tõugude aretusprogrammid;
  • arvutiprogrammide kasutamine aretusalaste andmete analüüsil ja aretusprogrammide koostamisel.