Kuvaformaadid

Kasutusel on peamiselt kolm kuvaformaadi moodi. Esimest kutsutakse ampli­tuudi moodiks (A-mood), kus ultraheli kujutis on peegeldunud kaja ampli­tuudi ja vahemaa ühedimensiooniline kuva (joonis 9). See mood koosneb vertikaalsetest teravikest piki horisontaaltelge. Teraviku kõrgus vastab kaja ulatusele (Rantanen, Ewing, 1981; Herring, Bjornton, 1985).

 A-moodi kuva (SFK…, 2004d)
Joonis 9. A-moodi kuva (SFK…, 2004d)

Heleduse mood (B-mood) (joonis 10) on ultraheli kujutise teiseks kuva­formaadiks, mis koosneb punktide kahedimensioonilisest kuvast. Andu­rit üle kehapinna liigutades saadakse anatoomilise osa ristlõikeline kuju­tis. Täpi asukoht ekraanil on määratud ajaga, mille jooksul kaja peegel­dub tagasi andurisse. Punkti heledus on võrdeline peegeldunud kajade amplituudiga.

B-moodi kuva (Blendl jt, 1980) 
Joonis 10. B-moodi kuva (Blendl jt, 1980)

B-moodi kasutatakse reaalajas ultraheli kuvamiseks, et jäädvustada struk­tuu­rimuutusi. Reaalajas kuvamisel registreeritakse kajad pidevalt ja esitatakse see liikuva pildina katoodkiire ekraanil. Kodeerijad edastavad peegeldunud kaja ekraanile, kus kujutatakse koe pindu (joonis 11). Reaal­aja seadete kodeeri­jatel on liikuv pea, mis võimaldab anduril kiirelt liikuda ühest piirkonnast teise (Rantanen, Ewing, 1981; Herring, Bjornton, 1985).

Kolmas kuvaformaat on ajas liikuv mood (M- või TM-mood). Sellel on ühedimensiooniline formaat, mis kuvab punkte. TM-moodi puhul hoitakse andur liikuvate organite asukohal (joonis 11).

Kuva trükitakse ostsilloskoobile või pideva joonena valgele üli­tund­li­kule paberile. TM-moodi kasutatakse peamiselt ehho­kardiograafias (Rantanen, Ewing, 1981; Herring, Bjornton, 1985).

Anduri vastuvõetud kajade skemaatiline esitus A-, B- ja M-moodi puhul. 1 ja 4 – liikumatud koepinnad; 2 ja 3 – pulseeriva elundi ees- ja tagasein (A-moodil teravikud, B-moodil punktid ja TM-moodil lained) (The Encyclopaedia..., 2003) 
Joonis 11. Anduri vastuvõetud kajade skemaatiline esitus A-, B- ja M-moodi puhul.
1 ja 4 – liikumatud koepinnad;
2 ja 3 – pulseeriva elundi ees- ja tagasein
(A-moodil teravikud, B-moodil punktid ja TM-moodil lained)
(The Encyclopaedia..., 2003)

 
 
 
 
 
Alo Tänavots