Keel

Juhendamised

2017

 • Maris Pihlapuu
  Praakimispõhjustest eesti holsteini ja eesti punast tõugu piimaveisekarjades
  Reasons for culling among Estonian Holstein and Estonian Red dairy cattle herds
  Juhendaja: Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart
  Retsensent: Marko Kass
 • Tõnis Jairus
  Pidamistingimuste mõju lüpsilehmade praakimisele
  Effect of farm conditions on culling in dairy cows
  Juhendajad: Heli Kiiman, Alo Tänavots, Tanel Kaart
  Retsensent: Ragnar Leming 
 • Annela Heidemann
  Sea rasvkoe füüsikalis-keemilised näitajad
  Physical and chemical characteristics of pork fat tissue
  Juhendajad: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Retsensent: Taavi Torga, MSc, TÜ Kliinikumi toitlustusteenistus, tehnoloog
 • Kadi Margens
  Nuumsigade selja pikima lihase tehnoloogiline kvaliteet ja koostis
  Technological quality and composition of Longissimus thoracis muscle in finishing pigs
  Juhendajad: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Retsensent: Jaan Parts, MSc, Nõo Lihatööstus AS, peatehnoloogi assistent

2016

 • Jaanika Torp
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele
  The effect of acidic marinades to the quality parameters of pork
  CERCS teaduseriala: Toiduainete ja jookide tehnoloogia (T430)
  Aarne Põldvere, Kristiina Veri, Alo Tänavots
 • Jaan Parts
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Lihaveiste algtöötlemisel tekkivad kõrvalsaaduste kogused ja füüsikalis- keemiline koostis
  Output of by-products quantities during primary processing and their physico-chemical composition of beef cattle
  CERCS teaduseriala: Toiduainete ja jookide tehnoloogia (T430)
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots

2015

 • Taavi Torga
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihas- ja rasvkoe kvaliteedile
  Effect of Duroc boars on meat and fat quality of finishing pigs
  Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots
 • Sten Sild
  bakalaureuseõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduainete tehnoloogia (100984)
  Tehnikateaduse bakalaureus
  Madala temperatuuriga termilise töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele
  Effect of low temperature thermal treatment on pork rheological and technological properties
  Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots, Pm-mag Raili Saar 
  Üliõpilaste teadustööde riikliku konkurss 2015 diplom bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes.

2014

 • Jaanika Torp
  bakalaureuseõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduainete tehnoloogia (100984).
  Tehnikateaduse bakalaureus
  Põdraliha koostis ja kvaliteet sõltuvalt loomade vanusest
  Moose meat composition and quality according to the age of animals

  Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots, Pm-mag Riina Soidla 

2013

 • Elisa Altosaar 
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakavatus  (449).
  Põllumajandusteaduse magistrikraad (loomakasvatus)
  Piima tilkumise seos udara tervise ja piima jõudlusnäitajatega 
  Factors affecting milk leakage of dairy cows udder
  Pm-dr Alo Tänavots, pm-dr Heli Kiiman

2011

 • Stanislav Žurbenko
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, liha- ja piimatehnoloogia (455).
  Tehnikateaduse magistrikraad (lihatehnoloogia)
  Djuroki tõu mõju sealiha kvaliteedile Eestis
  Influence of Duroc Breed to Pork Quality in Estonia
  Pm-mag Riina Soidla, pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots